Menü Kapat
NIPT Testİ Arkasında BİR Genetİk Laboratuvar olduğundan emİN olun

VeraCity NIPT Testi

VeraCity Nedir?

Hamilelik sırasında, fetal DNA plasentadan annenin kan dolaşımına gider ve kendi DNA’sı ile birlikte dolaşır. VERACITY, fetal anöploidilerin ve mikrodelesyonların varlığını tespit etmek için anne kanındaki fetal hücresiz DNA’yı doğru bir şekilde ölçen yeni nesil invazif olmayan bir doğum öncesi testidir. VERACITY, hem tekil, hem ikiz hem de kaybolan ikiz gebelikler için doğrulanmıştır.

Doktor veya laboratuvar, annenin kolundan kan örneği alır ve analiz için son teknoloji laboratuvarlarımıza gönderir. Laboratuvarda, hücresiz DNA annenin kanından izole edilir ve tescilli, yeni nesil analitik ve biyoinformatik teknolojimiz kullanılarak analiz edilir. Sonuçlar birkaç iş günü içinde doktorunuza bildirilir.

Yüksek Doğruluk

%99 Tespit Edebilme

Güvenli

Düşük riski bulunmaz. Sadece annenin kolundan kan alarak gerçekleşir, anneye ve bebeğe zarar vermez.

Hızlı

10. gebelik haftasından itibare yapılabilir, sonuçlar 7-10 gün içerisinde çıkar.

Güvenilir

Binlerce hamile ile 3 ayrı çok merkezli çalışma ile valide edilmiştir. Dünya çapında hekimler tarafından kullanılmaktadır.

Doktoruma Ne Sormalıyım?

PRENATAL TESTİ NEDİR?
Hamile bir kadının doğumdan önce fetüsün genetik durumunu kontrol etmek için yaptırabileceği bir testtir.

NE TÜR PRENATAL TESTLER MEVCUTTUR?
İlk üç aylık dönemde size ultrason ve biyokimyasal kan testi içeren bir tarama testi önerilecektir. Annenin yaşı gibi diğer parametrelerle birlikte, fetüste meydana gelen spesifik genetik durumların riski, gerçekte fetal DNA test edilmeden tahmin edilir. Bu tarama testinin doğruluğu düşüktür (%80 – 95).

Doğum öncesi tarama, fetüsün genetik bir hastalığa sahip olma riskinin yüksek olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz amniyosentez veya koryon villus numunesi gibi invaziv (girişimsel) bir test önerecektir. Bu invaziv testler oldukça doğrudur (>%99) ancak düşüklere neden olma riskleri yaklaşık 200’de 1’dir.

VERACITY ile son derece doğru (>%99) ve güvenli, invazif olmayan bir doğum öncesi testi yaptırabilirsiniz.

VeraCity Testi Hangi Hastalıkları Kapsar?

Otozomal Anöploidler

Down sendromu (Trisomy 21) Edwards sendromu (Trisomy 18) Patau sendromu (Trisomy 13)

Cinsiyet Kromozom Anöploidleri

Turner sendromu (Monosomy X) Triple X sendromu (Trisomy X) Klinefelter sendromu (XXY) Jacobs sendromu (XYY) XXYY sendromu

Mikrodelesyonlar

DiGeorge sendromu (22q11.2) 1p36 delesyong sendromu Smith-Magenis sendromu (17p11.2) Wolf-Hirschhorn sendromu (4p16.3)

VeraCity Testi Hangi Hastalıkları Kapsar?

İlk Trimester Tarama Testleri Invasif Prenatal Testleri
Test Tipi
21, 18 ve 13 trizomi ve X, Y anöploidi ve dört mikrodelesyon olasılığını ölçen tarama testi.
21, 18 ve 13 trizomi olasılığını ölçen tarama testi.
Kromozom anormalliklerini belirlemek için tanı testi.
Metot
Gebeliğin 10. haftasından kan alınarak yapılır.
Hamileliğin 11. ve 14. haftaları arasında kan alımı ve ultrason.
CVS: Gebeliğin 10. ve 12. haftaları arasında koryon villus örneklemesi. veya Amniyosentez: Hamileliğin 15. ve 20. haftaları arasında karın içinden bir iğne kullanılarak amniyotik sıvı örneklemesi.
Riskler
Güvenli. Anne veya çocuk için risk oluşturmaz.
Güvenli. Anne veya çocuk için risk oluşturmaz.
Fetal materyal elde etmek için kullanılan prosedürün bir iğne ile anne karnından yapılması nedeniyle yaklaşık %0,5 düşük riski
Doğruluk
Trizomi 21, 18 ve 13 ve diğer bazı anomaliler için %99'dan yüksek.
Trizomi 21, 18 ve 13 için %80-95.
Trizomi 21, 18 ve 13 ve diğer bazı anomaliler için %99'dan yüksek.

Yaş Sınırı Yoktur.

10. Haftasından İtibaren Yapılabilir.

VeraCity İçin Yaş Sınırı Var Mıdır?

Hayır. VERACITY testini herhangi bir yaş veya risk kategorisindeki tüm hamile kadınlar yapabilir. Bu tür genetik durumların sıklığı annenin yaşıyla birlikte artsa da, herhangi bir hamilelikte olabilir.

Doktorunuz sizi risk seviyeniz hakkında bilgilendirecektir.

 

Gebelikte Ne Kadar erken Veracity Testi Yapabilirim?

VERACITY’nin avantajlarından biri, testi hamileliğinizin 10. haftasından itibaren erkenden yaptırabilmeniz ve hızlı bir şekilde doğru sonuçları alabilmenizdir!

VeraCity Testini Nasıl Yaptırabilirim?

calendar-veracity

Testi yaptırmak için en az 10 haftalık hamile olmalısınız

doctor-veracity

Doktorunuza VeraCity NIPT testini sorun veya bizim ile iletime geçin

tube-veracity

Doktorunuza bir tüp kanınızı verin

analyse-veracity

Kan örneğinizi laboratuvarlarımızda analiz edeceğiz

results-veracity

Test sonuçlarınızı 7-10 gün içinde doktorunuza ileteceğiz

Sorularınız İçin

NIPT Nedir?

NIPT, fetüste trizomiler ve cinsiyet kromozomu anöploidileri gibi genetik sendromları belirlemek için annenin kanındaki hücresiz DNA’yı analiz eden, invazif olmayan bir doğum öncesi testidir.

VeraCity Nedir?

VERACITY, fetal genetik bozuklukları tespit etmek için anne kanından ekstrakte edilen hücresiz DNA’yı analiz eden yeni nesil invaziv olmayan bir doğum öncesi testidir. VERACITY, Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu trizomilerini doğru şekilde tespit edebilir. VERACITY ayrıca cinsiyet kromozomu anöploidileri ve mikrodelesyonlarının neden olduğu sendromları da test etmektedir. VERACITY, tekil ve ikiz gebelikler için onaylanmış, sağlam, güvenilir, non-invaziv bir doğum öncesi testidir ve ayrıca IVF gebeliklerinde de kullanılabilir.

VeraCity benim için neden önemli?

İnvaziv olmayan doğum öncesi testler önemlidir çünkü bebeği doğumdan önce en yaygını Down sendromu olan genetik bozukluklar için test etmenin güvenli ve doğru bir yoludur. Bu devrim niteliğindeki testin kullanıma sunulmasından önce, Down sendromunu test etme seçenekleri ya düşük doğrulukta (yaklaşık %80-95) diğer laboratuvar testleriyle birleştirilmiş ultrason gibi tarama yöntemleri ya da invaziv yöntemler kullanan yüksek doğrulukta doğum öncesi tanı testleriydi [örn. amniyosentez veya koryonik villus örneklemesi (CVS)] düşük yapma riski %0,5’tir. VERACITY, önemli ölçüde daha yüksek doğruluğa (>%99) sahip ve düşük riski olmayan yeni nesil invaziv olmayan bir doğum öncesi testidir.

Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu nedir?

Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu, kromozomal trizomilerin neden olduğu genetik bozukluklardır. Down sendromuna ekstra bir kromozom 21 kopyası neden olurken, Edwards sendromu ve Patau sendromuna sırasıyla kromozom 18 ve kromozom 13’ün ekstra bir kopyası neden olur. Down sendromu, zihinsel bozukluk ve konjenital anormallikler ile karakterizedir. Down sendromu yaklaşık olarak 700 gebelikte 1’de görülür ancak 35 yaş üstü kadınlarda gebeliklerde daha sık görülmektedir. Edwards sendromu ve Patau sendromu sırasıyla 3000’de 1 ve 10.000 gebelikte 1’den daha az görülür. Edwards ve Patau sendromları ciddi konjenital anormallikler ile karakterizedir ve nadiren yaşamın ilk yılını geçtikten sonra hayatta kalırlar.

Doktorunuza bu fetal trizomileri saptamak için VERACITY NIPT testini kullanmayı sorun.

Cinsiyet kromozom anöploidleri nedir?

Cinsiyet kromozomu anöploidileri, bir cinsiyet kromozomunun varlığından veya yokluğundan kaynaklanan genetik hastalıklardır. 23. kromozom çifti bireyin cinsiyetini belirler. Kadınlarda iki X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve bir Y kromozomu bulunur. Dört ana cinsiyet kromozomu anöploidi vardır:

Turner sendromu, tek bir X kromozomunun varlığı ile karakterizedir.
Üçlü X sendromu, üç X kromozomunun varlığı ile karakterize edilir.
Klinefelter sendromu, iki X kromozomu ve bir Y kromozomunun varlığı ile karakterizedir.
Jacob sendromu, bir X kromozomu ve iki Y kromozomunun varlığı ile karakterizedir.
Doktorunuza bu fetal kromozomal anöploidileri saptamak için VERACITY kullanmayı sorun.

Mikrodelesyonlar nedir?

Mikrodelesyonlar, bir kromozomun bir kısmının kaybından kaynaklanan genetik durumlardır. Mikrodelesyonlar konjenital anormallikler ve zihinsel bozulma ile karakterizedir. Semptomların şiddeti, mikrodelesyonun boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişir. En yaygın mikrodelesyon sendromu, yaklaşık 1000 gebelikte 1 görülen DiGeorge sendromudur. Konjenital kalp hastalığı gibi majör yapısal anomalileri olan gebeliklerde DiGeorge sendromunun prevalansı 100’de 1’e çıkmaktadır.

Neden Veracity'i seçmeliyim?

VERACITY, benzersiz bir doğruluğa sahip yeni nesil invaziv olmayan bir doğum öncesi testidir. VERACITY, gebeliğin 10. haftasından sonraki tüm gebeliklerde ve tüp bebek (IVF) ile gebe kalınan gebeliklerde yapılabilir.

VERACITY’nin yüksek doğruluğu, binlerce numunenin kullanıldığı birkaç klinik doğrulama çalışmasında kanıtlanmıştır. VERACITY hızlıdır, numuneyi laboratuvarımıza teslim ettikten sonra 7-10 gün içinde doktorunuza sonuç verir. VERACITY, basit bir kan alımıyla yapıldığından hem anne hem de fetüs için güvenli bir testtir.

Veracity testi nasıl yapılıyor?

VERACITY, doktorunuz veya hemşire tarafından gerçekleştirilen bir kan alımını gerektirir. Kan örneği laboratuvarımıza gönderilir ve sonuçlar 7-10 içinde doktorunuza iletilir. Doktorunuz  VERACITY sonuçlarınızı tartışacak ve danışmanlık sağlayacaktır.

Veracity'nin ücretl nedir?

VERACITY, yeni nesil hedefli, invaziv olmayan bir doğum öncesi testidir. Eşsiz doğruluk sağlayan benzersiz son teknoloji ürünü tasarımı, aynı zamanda onu fetal kromozomal anöploidilerin tespiti için oldukça uygun maliyetli bir test haline getirir. VERACITY’nin maliyeti ödeme seçenekleriyle ilgili olarak lütfen doktorunuza veya web sitesi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Başka sorularım var, daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Ek bilgi için lütfen doktorunuza başvurunuz veya web sitesi/telefon ile laboratuvarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

portrait of a beautiful baby with down syndrome

Verifi/Illumina

Down Sendromu Down sendromu, trizomi 21 ya da mongolizm; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması...

Devamını Oku
Bright nursery with adorable girly cradle

Patau Sendromu (Trizomi 13)

Patau Sendromu Patau Sendromu’nun (Trizomi 13) görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda birdir. Etkilenen bebeklerin yaşam süresi bu kromozom anormalliği nedeniyle...

Devamını Oku

Telefon numaralarımızdan bize ulaşın, testlerimiz ile ilgili bilgi alın. Türkiye’nin ve KKTC’nin  neresinde olursanız olun, sizden en kısa sürede numune alalım ve testinizi gerçekleştirelim..

BİZİ ARAYIN

SORULARINIZ MI VAR?

SİZİ ARAYALIM

Testler ile detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurun. Sizi arkadaşlarımız arayacak ve testlerimiz ile ilgili bilgi verecekler, sorularınızı yanıtlayacaktır.

Görüşme başlat
Hemen iletişime geçin
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?